​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA

Sektorët e specializuar të Doganës së Kosovës, në saje të një operacioni të organizuar për të luftuar mashtrimet doganore dhe kontrabandën, sot kanë arritur të zbulojnë 17 raste të mashtrimit, kryesisht në importin e veturave.

 

Siç thuhet në një komunikatë për media, mashtrimet e dyshuara janë bërë me qëllim që të zbatohen vlera më të ulëta të pagesës së detyrimeve.

Vlen të ceket se si rrjedhojë e këtij plani janë shqiptuar 10 kundërvajtje doganore dhe janë iniciuar për hetim penal dy raste, që kanë pasur shmangie më larta. Rastet tjera janë duke u administruar derisa të përfundohen procedurat e nevojshme të verifikimit.

Dogana e Kosovës është në dijeni për tentim mashtrimet në këtë fushë dhe kërkon nga subjektet tregtare dhe qytetarët që të bashkëpunojnë dhe të përmbahen nga mashtrimet në cilëndo formë të mundshme.

The post ​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA appeared first on Dielli News.

The post ​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA appeared first on Dielli News.

The post ​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA appeared first on Dielli News.

The post ​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA appeared first on Dielli News.

The post ​PARANDALOHEN 17 RASTE TË MASHTRIMEVE ME FATURA appeared first on Dielli News.