Dardan Krivaqa ndalohet nga p o l i c i a

I d y sh u a r i k r y e s o r për v r a s j e n e 18-vjeçares në Ferizaj, Dardan K r i v a q a , është a rr e s t ua r nga P 0 l i c i a e Kosovës.

Lajmin e ka k o n f i r m u a r para ma sës që po p r 0 t e s t o n i n një z y r t a r i PK-së.

“Para dy tre minuta e kemi marrë k0nfirmimin se Dardan K r i v a q a është a rr e s t u a r në Ferizaj”, tha ai. /Reporteri.net

I d y sh u a r i k r y e s o r për v r a s j e n e 18-vjeçares në Ferizaj, Dardan K r i v a q a , është a rr e s t ua r nga P 0 l i c i a e Kosovës. LajminRead More