DISKUTOHET LIDHUR ME BARRIERAT TREGTARE KOSOVË-SERBI

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti të martën mban mbledhje.

 

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.09.2021;
3.    Votimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji – ZRRE, për vitin 2020;
4.    Shpallja e konkursit dhe formimi i Panelit intervistues për zgjedhjen e Zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullativ për Shërbimet e Ujit (ARRU);
5.    Diskutim për organizimin e një debati publik në Komision lidhur me barrierat tregtare Kosovë-Serbi, me propozim të KDI-së;
6.    Të ndryshme.
Vendi: N10

Koha: 11:00