DISKUTOHET RRETH MBIKËQYRJES PËR ORGANIZATAT BUXHETORE

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike sot mban mbledhje.

 

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 08.12.2021;
3.    Diskutim rreth procedurës të mbikëqyrjes së rekomandimeve të dhëna për organizatat buxhetore;
4.    Të ndryshme.

Vendi: N302 Koha: 10:00