GËRVALLA RAPORTON NË KOMISIONIN PËR INTEGRIME EVROPIANE

Komisioni për Integrime Evropiane sot mban mbledhje.

 

RENDI I DITËS

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Raportim i znj. Donika Gërvalla – Zëvendëskryeministre, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës;
3.    Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-007 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4.    Të ndryshme.

Vendi: N302 Koha: 11:00