KURTI: FËMIJËT DHE TË RINJTË NË QENDËR TË PLANIFIKIMEVE QEVERITARE

Në takimin ndërministror për te drejtët e fëmijëve është lansuar programi për vetëdijesimin e publikut për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve.

 

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se fëmijët dhe të rinjtë qëndrojnë në qendër të planifikimeve qeveritare.

Ai tha se prioritet e kanë edukimin e hershëm të fëmijëve dhe ndërtimin e së paku 50 çerdheve.

“Fëmijët dhe të rinjtë qëndrojnë në qendër të gjithçka çka planifikon Qeveria e Kosovës. Qeveria është duke punuar në zhvillimin e akteve normative dhe marrjen e masave për vetëdijesimin e qytetarëve për mbrojtjen e fëmijës”, tha ai.