MASHTRIMET NGA BLERJET ONLINE

Një qytetar nga Prishtina dërgon fakte se si është mashtruar nga një kompani printimi online.

Porosinë që e ka bërë.

Porosia që i ka ardhur qytetarit