NËSE I DINI PËRGJIGJET NË KËTO 5 PYETJE, DO TË JENI TË LUMTUR

Dashuria kapërcen urrejtjen, dhe toleranca kapërcen zemërimin! Një histori e mençur që na la Rumi, një filozof dhe poet i famshëm …

Pasi një nga nxënësit i bëri Rumit, një filozof dhe poet persian, pyetje interesante, ai i dha përgjigje të fuqishme sa mund të ndryshojnë jetën dhe botën.

-Çfarë është zemërimi, pyeti nxënësi?

Zemërimi nuk e pranon atë që nuk mund ta kontrollosh. Nëse pranoni që disa gjëra janë jashtë kontrollit tuaj, zemërimi bëhet tolerancë.

-Çfarë është zilia?

Zilia nuk pranon të mirën te të tjerët. Nëse e pranojmë, bëhet frymëzim.

-Çfarë është helmi?

Çdo gjë më shumë sesa kemi nevojë mund të jetë helm. Mund të jetë fuqia, pasuria, ushqimi, egoja, lakmia, përtacia, ambicia, urrejtja apo diçka tjetër.

-Çfarë është frika?

Frika nuk pranon pasiguri. Nëse pranojmë pasiguri, frika bëhet aventurë.

-Çfarë është urrejtja?

Urrejtja nuk e pranon dikë ashtu siç është. Nëse e pranojmë pa kushte, urrejtja bëhet dashuri.

/KP