PËRFUNDON TRAJNIMI DY DITOR PËR STAFIN E QENDRËS SË HANDIKOS FERIZAJ.

Sot, përfundoj trajnimi dy ditor për Stafin e qendrës së Handikos Ferizaj dhe ofruesve tjerë të shërbimeve.
Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit
“Ofrimin e shërbimeve me bazë në shtëpi për personat me aftësi të kufizuar”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementuar nga Handikos Ferizaj në partneritet me Save the Children./DielliNews.info