SA KOHË MUND TË PËRDORET QUMËSHTI PASI TA KENI HAPUR AMBALAZHIN?

Kur është i paketuar dhe cila është data në të dhe sipas shijes për të kuptuar nëse është prishur apo jo, por prapë mund ta hidhni pa u prishur

 

Qumështi pasi hapet mund të përdoret 4-7 ditë pas datës së printuar në ambalazh.

Edhe kur hapet, qumështi që ka shumë yndyrë mund të përdoret për 5-7 ditë dhe qumësht pa laktozë dhe pa yndyrë 7 ditë pas skadimit, por nëse ruhet në frigorifer.