SHQYRTOHEN EMRAT E KANDIDATËVE PËR BORDIN E RTK-SË

Komisioni Ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të RTK-së sot mban mbledhje.

 

Rendi i ditës:

1.     Miratimi i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i listës së kandidatëve të propozuar për anëtarë të Bordit të RTK-së.
Vendi: C203 Koha: 11:00