SHTYHET RAPORTIMI I BESNIK BISLIMIT NË KOMISIONIN PËR INTEGRIME EVROPIANE

Është shtyrë për javën e ardhshme raportimi i zëvendëskryeministrit Besnik Bislimi, në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane.

 

Kjo për shkak se në mes të anëtarëve të Komisionit nuk është arritur dakordim lidhur me disa nga pikat e rendit të ditës.

Kësisoj edhe Bislimi ka qenë i pajtimit që kjo mbledhje të shtyhet për javën e ardhshme.

Në rend ditë kanë qenë të parapara këto pika:

RENDI I DITËS

1.    Miratimi i rendit të ditës;

2.    Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.10.2021;

3.    Raportim i z.Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;

4.    Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-060 për ratifikimin e “ Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2018, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian” – i ftuar për të prezantuar këtë Marrëveshje z. Besnik Bislimi –  Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;

5.    Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

6.    Të ndryshme. /Express/