SI TË KRIJOHET SINERGJIA NË VENDET E PUNËS?

Sinergjia mund të tingëllojë si një “fjalë e madhe” biznesore, por në realitet është fjalë klasike, bazuar në origjinën e saj. Fjala “sinergji” ka rrënjë greke, “sun” që do të thotë “bashkë” dhe “ergon” që do të thotë “punë”. Kjo fjalë iu kalua romakëve, për t’u përdorur në kuptimin si “bashkëpunim” e më pas hyri në gjuhën angleze, në mes të viteve 1800.

Fillimisht kjo fjalë u përdor vetëm në gjuhë angleze nga filozofët dhe teoristët social. Kimistët e hershëm, që filluan ta bënin dallimin në mes të atomeve dhe molekulave, gjatë punës së tyre gjetën që kanë një hendek në fjalorin akademik. Sepse ata nuk kishin asnjë fjalë që e përshkruante sesi elementet bazë kombinohen në molekula, me veti plotësisht të ndryshme nga përbërësit origjinal. Për ta përshkruar këtë bashkëpunim të panjohur më parë ata filluan ta përdornin fjalën “sinergji”.

Ndërsa kjo fjalë në biznes hyri në më vonë, pasi që shumica e organizatave kërkuan që të arrijnë rezultate të tilla të mahnitshme bashkëpunimi, nga kombinimi i punonjësve të talentuar dhe të aftë. Edhe në jetën profesionale po kërkohet një punë efektive në ekip, ku tërësia është gjithmonë më e madhe se shuma e pjesëve të saj.

Puna në grup i lejon pjesëmarrësit t’i forcojnë aftësitë e njëri – tjetrit. Psh, kur të gjithë pjesëmarrësit kur janë bashkë i shprehin idetë e tyre, duke i marrë dhe plotësuar dhe si rezultat lindin ide plotësisht të përbashkëta që janë më të qëndrueshme.

Disa këshilla që ju ndihmojnë që ta arrini atë:

Jini të qartë

Që një ekip të funksionojë si duhet, të gjithë anëtarët e tij duhet ta dini se cili është objektivi, pra objektivi i të gjithëve duhet të jetë i njëjtë. Pa dyshim që secili anëtarë ka funksione të ndryshme, por e rëndësishme është që të gjitha këto të jenë në ndjekje të një qëllimi. Objektivat e ndryshme krijojnë kaos dhe konflikt brenda ekipeve. E njëjta vlenë edhe për qëllimet. Këto duhet të jenë të qarta, sepse sa më mirë që të kuptohen aq më i madh suksesi i punës.

Komunikoni

Ekipi duhet t’i komunikojë në mënyrë që secili anëtar ta kuptojë se çfarë u duhet shokëve të tij të skuadrës. Çelësi për një komunikim të shëndoshë është gjetja e një ekuilibri midis të qenit i drejtpërdrejtë dhe i sjellshëm. Jini të qartë me nevojat ose udhëzimet tuaja, por keni kujdes nga barra ose stresi që po u vini atyre!

Fuqizimi

Një udhëheqës i mirë, e trajnon ekipën e tij më së miri dhe në fund ua “mbjell” secilit anëtarë besimin që ata janë plotësisht të gatshëm t’i kompletojnë të gjitha llojet e detyrave. Më pas, ai distancohet por gjithmonë për të qenë aty për ta.

Angazhimi

Të qenurit anëtar i një ekipi nxit angazhimin personal dhe dedikimin për suksesin e gjithë skuadrës. Një ekipë nuk mund të funksionojë ndaras, ose duke menduar që nuk mund ta ketë ndihmën e kolegut, sa herë që i duhet.

Ndërtimi i sinergjisë në ekipë nuk është aspak e lehtë, por nëse jeni të angazhuar ndaj ekipës, të tjerat do të arrihen shpejt. /KP