XHELAL SVEÇLA RAPORTON NË KOMISIONIN PËR FINANCA

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla do të raportoj këtë të mërkurë në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

Në këtë komision do të shqyrtohet raporti i auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2020-të.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 8.6.2021 dhe 22.6.2021;

3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2020. I ftuar Miinistri z.Xhelal Sveçla’

4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të K.R.U.”Hidroregjioni jugor” Sh. A. Prizren për vitin 2020;

5. Të ndryshme.

Vendi: N506

Koha: 10:00/KP